Uważam, że coś poszło bardzo nie tak, co teraz?

przez | 23 maja 2019

Jeśli wyszły na jaw dotąd nieznane okolicznościach w sprawie w której wydano prawomocny wyrok lub uważa się że doszło do rażącego naruszenia przepisów przez organ dyscyplinarny I instancji należy zwrócić się do organu, który podjął decyzję, Prezesa PZBS lub Rzecznika Dyscyplinarnego – organy te posiadają moc prawną ponownego wszczęcia postępowania.