Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

przez | 12 czerwca 2019

Czasem zdarza się tak, że zasądzono karę w zawieszeniu, skazany ponownie popełnił przewinienie o podobnym charakterze i chcemy „odwiesić” karę. Jak za to się zabrać?

Zgodnie z par. 10 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS – organ dyscyplinarny zarządza wykonanie zawieszonej kary. Zgodnie z par. 25 ust. 3 zarządzenia dokonuje trzyosobowy skład orzekający.

Polecam uwadze następujący przebieg zdarzeń::

  • skazano zawodnika z karą główną dyskwalifikacji, której wykonanie zawieszono, równocześnie karą dodatkową były przeprosiny
  • zawodnik nie przeprosił, w związku z czym skazano go ponownie – tym razem za niewykonanie prawomocnego orzeczenia
  • po uprawomocnieniu drugiego orzeczenia wyczerpane są przesłanki z par. 10 ust. 2 zdanie drugie „może zarządzić wykonanie zawieszonej kary również wtedy, gdy w okresie próby ukarany popełnił dowolne inne przewinienie dyscyplinarne, za które został prawomocnie 7 ukarany”
  • Sąd Koleżeński zarządza wykonanie kary.

W załączeniu zarządzenie wykonania kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *