Archiwum kategorii: FAQ Dyscyplina

Orzeczenie kary

O tym jak powinno wyglądać orzeczenie Sądu Koleżeńskiego mówi par. 40 ust. 5. Warto zauważyć, że wymagania są bardzo minimalistyczne i orzeczenie można napisać na naprawdę różne sposoby. W załączeniu znaleźć można dwa orzeczenia Sądów Koleżeńskich. Jedno pochodzi z Małopolski, a drugie z Podkarpacia.

Niewykonanie kary dyscyplinarnej – orzeczenie

Popularna kara – nagana (kara zasadnicza) i zobowiązanie do przeprosin (kara dodatkowa). Tylko co gdy skazany uchyla się od przeprosin? Okazuje się, że na ratunek przybywa nam paragraf 17 Regulaminu Dyscyplinarnego, który określa kary „za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych„. Tak, uchylanie się od wykonania kary jest przewinieniem samym w sobie i podlega osobnej karze,… Czytaj dalej »