Czym się różni Sąd Koleżeński od Wydziału Dyscypliny?

przez | 27 maja 2019

Oba ograny – Sąd Koleżeński i Wydział Dyscypliny działają praktycznie tak samo, ale różnicą się dwoma podstawowywmi:

  • JURYSDYKCJĄ

    Wydział Dyscypliny zajmuje się teoretycznie bardziej poważnymi zdarzeniami lub na poważniejszych imprezach, co znajduje odwzorowanie w par. 26 Regulaminu Dyscyplinarnego
  • UDZIAŁEM RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

    Sąd Koleżeński samodzielnie przeprowadza postępowanie wyjaśniające i stawia Zarzuty, zaś w Wydziale Dyscypliny czynności te wykonuje Rzecznik Dyscyplinarny PZBS. Rzecznik może, z własnej inicjatywy, być częścią postępowania przed Sądem Koleżeńskim, ale ma to miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach

W przypadku innych organów w zakresie powyższych aspektów – Zarząd PZBS przypomina bardziej Wydział Dyscypliny, zaś Zarząd WZBS Sąd Koleżeński.