Złożyłem zawiadomienie, chcę wiedzieć co dalej!

przez | 23 maja 2019

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje decyzję o umorzeniu lub złożeniu wniosku o ukaranie. W obu przypadkach Zgłaszający otrzymuje informację o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz z jakim efektem (szczegóły w tym inne osoby, czy wnioskowana kara nie są przekazywane).