Kto rozpatruje którą sprawę?

przez | 23 maja 2019

Regulamin Dyscyplinarny wskazuje dwa organy do prowadzenia spraw w trybie I instancji w par. 26, są nimi:

  • Wydział Dyscypliny PZBS – kiedy sprawa dotyczy zawodów ogólnopolskich, zawodów międzynarodowych lub zagranicznych, szczebli rozgrywek ligowych organizowanych przez PZBS, zobowiązań na rzecz PZBS lub nie niewykonywania prawomocnych orzeczeń wydanych przez Wydział Dyscypliny lub Zarządu PZBS,
  • Sąd Koleżeński WZBS – kiedy działalność obwinionej osoby jest powiązana z danym WZBS’em, kiedy obwiniona drużyna ligowa zarejestrowana jest w danym WZBS’ie, w kontekście miejsca popełnienia przewinienia.

Organami wydającymi orzeczenia w instancji II są:

  • Zarząd WZBS
  • Wydział Dyscypliny PZBS
  • Zarząd PZBS