Kto może być w składzie orzekającym?

przez | 23 maja 2019

Członkami składu orzekającego, w którego skład wchodzą zawsze 3 osoby, mogą być wyłącznie członkowie organu dyscyplinarnego (najczęściej Sądu Koleżeńskiego lub Wydziału Dyscypliny) prowadzącego postępowanie, jak wskazuje na to par. 25 pkt 4. Przewodniczący organu dyscyplinarnego wskazuje skład orzekający. Naturalnie w składzie orzekającym nie mogą być osoby, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Jeśli Obwiniony nie wniesie takiego zastrzeżenia po tym jak zapoznał się ze składem orzekającym, to nie może potem podnosić tego jako argumentu w II instancji (par. 38 ust. 7).