Ile wynosi maksymalna kara finansowa?

przez | 13 sierpnia 2019

W 2019 roku:

  • dla osoby fizycznej: 5 071,25 zł
  • dla pozostałych: 25 356,25 zł

Poniżej sposób wyliczenia samodzielnie.

Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym (par. 9 ust. 4 i 5):

4. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej osobie fizycznej nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia.
5. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia

Definicja przeciętnego wynagrodzenia (par.2 ust. 2 lit. g Regulaminu Dyscyplinarnego):

g) przeciętne wynagrodzenie – jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ogłoszenie, o którym mowa :

W związku z art. 3 ust. 3ga  ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5071,25 zł.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-iv-kwartale-2018-roku,59,21.html