Czy postępowanie jest jawne?

przez | 23 maja 2019

NIE, postępowanie od początku do końca wraz z orzeczeniem w sprawie ma charakter tajny. Postępowanie jest jawne wyłącznie dla składu orzekającego w sprawie, dla stron postępowania czyli dla obwinionego i Rzecznika Dyscyplinarnego, jeśli był częścią postępowania.

Nie dotyczy to oczywiście narad i głosowań nad sprawą.

Niektóre organy wewnętrzne PZBS posiadają dostęp do dokumentów z prowadzonych postępowań. Pełna lista znajduje się w par. 37 ust. 5 Regulaminu Dyscyplinarnego.