Czy orzeczenia się publikuje?

przez | 23 maja 2019

NIE. I tak. Orzeczenia publikuje się jedynie kiedy wymierzono karę dodatkową opisaną w par.6 pkt 2 lit. u) „podanie orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym do wiadomości publicznej”.
Aktualnie jest to często wymierzana kara dodatkowa, która ma na celu kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (par. 5a ust. 1).

W żadnym innym przypadku nie ujawnia się orzeczenia ani innych wyników postępowania.