Czy można napisać dodatkowe reguły dyscyplinarne?

przez | 27 maja 2019

NIE. Zgodnie z ustawą o sporcie cała odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach PZBS jest realizowana na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZBS. Nie ma możliwości nakładania sankcji dyscyplinarnych innymi środkami.