Co jest przewinieniem dyscyplinarnym?

przez | 23 maja 2019

Jak wskazuje Regulamin Dyscyplinarny PZBS w par.1 pkt 2:
„Przewinieniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu sankcjonowanego karą w niniejszym regulaminie. Przewinieniem dyscyplinarnym jest również usiłowanie lub przygotowanie do popełnia takiego czynu, a także współudział w jego popełnieniu.”

Co to znaczy?

Opis wszystkich przewinień dyscyplinarnych znajduje się w Dziale II. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych Regulaminu Dyscyplinarnego, określa on czyny za których popełnienie grozi wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Taki czynami są m.in.:

  • zachowanie zakłócające przebieg zawodów lub naruszające dobre obyczaje
  • niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do wydawania poleceń związanych z zawodami
  • za udział w zawodach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  • za szeroko pojęte oszukiwanie w trakcie gry – nielegalny kontakt z partnerem, fałszowanie wyników etc.